Accommodation

List of local recommended hotels

Hotels in Sligo

 

glasshouse sligo

The Glasshouse Sligo

 

Yeats country hotel

Radisson hotel

Sligo Park hotel

The Glasshouse hotel

The Clarion hotel

Southern Hotel Sligo

 

 

List of local recommended bed and breakfast’s

B&B’S in Sligo

 

IMG_3098 (2)

Parkhouse Bed and Breakfast Sligo

 

Park house bed and breakfast

Philmar house

Ard-na-greine

Down yonder

Serenity

Harbour House Hostel